Woordenlijst:

naar blad 2

In de vakantiecentra kan men goed overweg met Engels, toch lands wijs lands eer, en een beetje verstaanbaar maken waarderen de Indonesiërs.

Uitspraakregels:
De klemtoon ligt in de regel op de voorlaatste lettergreep. Als deze een e bevat, verplaats de klemtoon zich naar de laatste lettergreep. De meeste letters van het Indonesisch worden net zo uitgesproken als bij ons. Bijzonderheden: dubbele klinkers worden altijd apart uitgesproken. De e wordt tussen twee medeklinkers vaak ingeslikt. Bijvoorbeeld in berapa ('hoeveel') Af en toe worden ook slotmedeklinkers ingeslikt. De r wordt - net als in het Spaans - steeds rollend uitgesproken en de s altijd scherp. Andere bijzonderheden

C als tsj. bv.candi (tempel)  
j als dzj. bv. in Jakarta  
y als j. bv. saya (ik)  
ny als nj. bv. nyanya (vrouw)  
Algemeen Onderweg Tijd Noodgevallen In het hotel Winkelen Getallen

Algemeen
hartelijk welkom selamat datang!   dank u, bedankt (hartelijk) (bayak) terima kasih
goedemorgen selamat pagi dank u, insgelijks terima kasih kembali
goedemiddag (11.00-15.00 uur) selamat siang pardon maaf
goede(na)middag (15.00-19.00 uur) selamat sore neem me niet kwalijk permisi
goedenavond selamat malam ja / nee ya / tidak
welterusten selamat tidu fotograferen dilarang memotret
tot ziens sampai bertemu lagi roken verboden ! merokok
Belangrijke zinnen
ik verheug me erop u te zien saya senang bertemu denga andan   spreekt u astublieft langzamer! tolong anda berbicara pelan-pelan sedikit!
hou gaat met u / jou? apa khabar ? spreekt u Engels / Nederlands cahara bahasa Inggris / Belanda ?
ik begrijp het niet saya tidak mengerti ik weet (niet) saya (tidak) tahu
ik spreek geen indonesisch bahasa indonesia ik kom uit ....Nederland saya (datang) dari ....Belanda
spreekt hier iemand Engels ? ada orang disini yang berbicara bahasa Inggris ? mag ik hier fotograferen ? bolekah memotret disini ?
hoe heet u ? siapa nama(nya) anda? mag ik hier roken bolekah memorek disini ?
ik heet .... nama saya .....    

Onderweg
links /naar links kiri /kekiri   haven pelabuhan   berg / heuvel gunung / bukit
rechts / naar rechts kanan / kekanan vliegtuig kapal terbang bos hutan
rechtdoor terus luchthaven pelabuhan udara grot goa
dichtbij /ver dekat / jauh auto mobil krater kawah
noorden / zuiden utara / sedatan moterfiets sepada motor zee laut
oosten / westen timur / barat fiets sepada meer danau
in- / uitgang masuk / keluar kaartje karcis rivier sungai
bus / nachtbus bis / bis malam loket loket bron mata air
busstation setasiun bis zit- / raamplaats tempat duduk / tempat duduk deket jendala waterval air terjun
spoorlijn kereta api stad /dorp kota / desa kampung eiland pulau
station setasiun kereta api straat jalan baai teluk
boot kapal markt pasar strand pantal

Belangrijke zinnen

hoe kom ik in....? bagaimana saya sampai ke....?   waar moet ik uitstappen? dimana saya harus turun?
welke bus gaat naar ....? bis yang mana pergi ke.....? ik wil hier graag uitstappen saya mau turun disini
hoe lang duurt het tot....? berapa jam sampai ke....? hier stoppen graag! kiri disini !
waar is het busstation? dimana ada setasiun bis? waar is het toilet ? dimana ada kamar kecil ?
wanneer vertrekt de bus? jam berapa bis berangkat?    

Tijd
minuut / uur menit / jam dinsdag hari selasa feestdag hari raya
dag / week hari / minggu woensdag hari rabu wanneer ? kapan ?
maand / jaar bulan / tahun donderdag hari kamis nu / straks , meteen sekerang / sebentar
vandaag / gisteren

hari ini / kemarin

vrijdag hari jumar nog niet belum
morgen / overmorgen besok / lusa zaterdag hari sabtu al sudah
maandag hari senen zondag hari minggu later nanti

Noodgevallen
help ! tolong ziekenhuis rumah sakit hoofd-/kiespijn pusing / sakit gigi
politie polisi apotheek apotik diarree berak-berak
ongeluk kecelegaan drogist toko obat koorts deman
dokter dokter medicijn obat    

Belangrijke zinnen

help me astublieft ! tolonglah saya!   haal astublieft een dokter ! tolong panggil dokter !
waar is hier een apotheek ? dimana ada apotik ik ben van..... beroofd .....saya kecurian
ik ben ziek. saya sakit ik heb mijn paspoort verloren saya kehiangan paspor.
waar is hier een zeer goed ziekenhuis? dimana ada rumah sakit yang paling baik ?    

In het hotel
hotel / pension hotel / losmen airconditioning ac klamboe kelambu
kamer kamar kussen bantal kamersleutel kunci
met / zonder bad dengan / tampa kamar mandi deken selimur    

Belangrijke zinnen

hebt u nog een kamer vrij ? masi ada kamar kosong disini ?   hebt u een klamboe ? ada kelambu ?
mag ik de kamer eerst zien ? bolekah saya melihat kamar dulu ? ik ga morgenochtend vroeg weg. saya akan berangkat pagi
hoeveel kost deze kamer berapa harga untuk kamar ini ?    

Winkelen
winkel toko   creditcard kartu kredit   (te) duur (terlalu) mahal
winkelcentrum plaza geldautomaat ATM (te) groot / klein (terlalu) besar / kecil
supermarkt supermarkt prijs harga betalen bayar
markt pasar normale prijs hjarga biasa muggenspiraal obat nyamuk
levensmiddelen bahan makanan vaste prijs harga pas    
contant geld uang onderhandelen menawar    

Belangrijke zinnen

mag ik.... saya minta....   is hier .....? apakah disini ada....?
hoeveel kost (het)? ini harganya berapa ? hebt u iets goedkopers ? ada yang lebih murah ?
wanneer is .... open ? kapan ..... dibuka ? kunt u met de prijs iets omlaag ? harap turun sedikit ?
waar kan ik.... kopen ? dimana saya depat membeli.... ik neem het. saya akan ambil ini.

Getallen
0 nol   10 sepuluh   20 duapuluh   2000 dua ribu  
1 satu 11 selebas 21 dua puluh satu 10.000 sepuluh ribu
2 dua 12 duabelas 30 tiga puluh 50.000 lima puluh ribu
3 tiga 13 tigabelas 40 empat puluh 100.000 seratus ribu
4 empat 14 empatbelas 50 lima puluh 500.000 lima ratus ribu
5 lima 15 limabelas 100 seratus 1.000.000 sejuta
6 enam 16 enambelas 110 seratus sepuluh 5.000.000 lima juta
7 tujuh 17 tujuhbelas 200 dua ratus    
8 delapan 18 delapanbelas 1000 seribu    
9 sembilan 19 sembilanbelas 1100 seribu seratus    

naar blad 2